Home Tin nóng

Danh mục: Tin nóng

Bài viết
Mindset Khởi Nghiệp Là Phải Thành Công

Mindset Khởi Nghiệp Là Phải Thành Công

Tôi cho rằng, khởi nghiệp không nên dễ dãi với thất bại, không nên mặc định mình sẽ thất bại nhiều lần. Chấp nhận rủi ro không phải là mặc định khởi nghiệp là sẽ thua lỗ, sẽ đứng đường, sẽ bán chiếc xe đạp cuối cùng. Học theo không có nghĩa là nghĩ rằng...