Home Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

*LƯU Ý: Những thông tin mình chia sẻ ở website này dựa vào hai nguồn:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  1. Là kiến thức mình học được trong sách, khóa học, video hoặc đọc tài liệu từ trang support từ Google, Facebook, Zalo, Cốc Cốc,…
  2. Là trải nghiệm của cá nhân mình. Mà đã là trải nghiệm của cá nhân thì nó có thể đúng hay sai với từng người khác nhau. Nên đừng xem đây là “chân lý cuộc đời” hay “bí kíp vỗ công” gì cả. Nó đơn giản là chỉ để tham khảo, không hơn không kém. Kiến thức công cụ luôn được update (vì thế không có gì là đúng mãi mãi, thuật toán của các công cụ thay đổi liên tục. Công cụ có tính thời điểm).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những bài viết trên trang https://hoangdongbm.com/ là những chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình học tập, làm việc, phát triển bản thân. Nó có thể đúng, hiệu quả với mình nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn (người đang đọc blog này). Mình không chịu trách nhiệm với bất kỳ kết quả không tốt nào, nếu bạn ứng dụng những thông tin tôi chia sẻ trong website này khi chưa được sự hướng dẫn trực tiếp từ Hoàng Đông BM.

Liên hệ với Hoàng Đông BM tại đây để biết thêm chi tiết.