Mindset Khởi Nghiệp Là Phải Thành Công

Tôi cho rằng, khởi nghiệp không nên dễ dãi với thất bại, không nên mặc định mình sẽ thất bại nhiều lần. Chấp nhận rủi ro không phải là mặc định khởi nghiệp là sẽ thua lỗ, sẽ đứng đường, sẽ bán chiếc xe đạp cuối cùng. Học theo không có nghĩa là nghĩ rằng đại gia nào đó từng “cày cuốc” và thất bại nhiều lần để thành công, thì mình cũng bắt chước “cày cuốc” y như ổng và cứ thất bại nhiều lần, ắt sẽ thành công! Không đâu! Thời thế đã khác, môi trường kinh doanh đã khác, tố chất của bạn và các đại gia cũng khác!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Tư duy khác biệt là phải từ bỏ lối tư duy theo lối mòn để tư duy ra ngoài chiếc hộp (THINK OUTSIDE THE BOX). Tư duy khác biệt có nghĩa là phải NGHĨ KHÁC NGƯỜI KHÁC, không bị áp đặt bởi tư tưởng (mindset), thói quen (habit), mô thức (paradigm) của người khác, kể cả người đã thành công. Khi tư duy khác biệt sẽ dẫn đến hành động khác biệt (think differently, act differently)!

Tư duy khác biệt là ĐỪNG nói: “Thất bại là mẹ thành công!” hay “Tôi chấp nhận thất bại!” hay “Tôi sẽ đứng lên từ thất bại!”!

Tư duy khác biệt là hãy nghĩ: “THẤT BẠI LÀ KẺ THÙ CỦA THÀNH CÔNG, không phải MẸ!”, “Tôi không mặc định hai chữ thất bại trong đầu!”, “Tôi không muốn bán con heo cuối cùng của mẹ!”

Tư duy khác biệt là hãy luôn nói: “”TÔI PHẢI THÀNH CÔNG ngay từ lần ra quân đầu tiên!”, “TÔI PHẢI CHIẾN THẮNG TRẬN NÀY!” (cho dù có thể thất bại)!

Nguồn: Sưu tầm Facebook