Home Đông Hoàng

Author: Đông Hoàng (Đông Hoàng)

Bài viết
Cách chạy quảng cáo Facebook hiệu quả 2023 với mô hình Phễu

Cách chạy quảng cáo Facebook hiệu quả 2023 với mô hình Phễu

Hôm nay, hãy tư duy và thử làm theo cách mà Hoàng Đông BM triển khai qua hàng trăm chiến dịch quảng cáo FB hiệu quả. Cách đó là tạo ra một cái PHỄU theo hành trình mua hàng của khách hàng. Bạn cần hiểu một điều: trong hàng triệu đối tượng khách hàng bạn...